Dental Fees

 

ค่าบริการทางทันตกรรมที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ 

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน และขัดฟัน
คน
1,200 - 2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film - full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
 
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
10,000
ฟอกสีฟัน POLA
คน
8,500
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera ซี่ 20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS Empress
ซี่
12,000
Lumineers
ซี่
23,000
 
 
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
9,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
12,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
15,000
 
 
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 - 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
2,000 - 2,500
 
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน
1-4 ซี่แรก
ชิ้น
5,000 - 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 - 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
-
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
20,000-25,000
 
 
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
-
60,000 - 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
-
70,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces - Damon /3M Gemini
-
80,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces - Damon Clear/ 3M Clarity SL
-
90,000 - 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
-
195,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign i7
-
75,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite(Invisalign Diamond Provider)*
-
130,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign *
(Invisalign Diamond Provider)
-
150,000 - 180,00
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
ชิ้น
5,000
     
 
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
รากฟันเทียมไททาเนียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Replace Select Implant (Nobel Biocare)
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม AstraTech
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann SLActive)
ซี่
85,000
รากฟันเทียมRoxolid (Advace Titanium & Zirconia Implant System)
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLA)
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLActive Implants)
ซี่
90,000
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก
ซี่
     

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไข การรับประกัน

* ราคานี้มีผลถึง 31 ธันวาคม 2559

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

 

การชำระค่าบริการ

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Accepted Credit Cards, Bangkok Dentist