Dental Fees

 

ค่าบริการทางทันตกรรมที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ 

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน และขัดฟัน
คน
1,200 - 2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)
ฟิล์ม
200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film - full mouth: Digital)
ฟิล์ม
1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)
ฟิล์ม
1,200
3D CT Scan
ตำแหน่ง
5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)
ด้าน
1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)
เข็ม
150
 
 
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™
คน
10,000
(ราคาพิเศษจาก 20,000)
ฟอกสีฟัน POLA
คน
8,500
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน
ชุด
5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา
ซี่
10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%
ซี่
14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%
ซี่
18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max
ซี่
17,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics
ซี่
18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics
ซี่
18,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)
ซี่
5,000-6,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS Empress
ซี่
12,000
(ราคาพิเศษจาก 18,000)
Lumineers
ซี่
23,000
( ราคาพิเศษจาก 30,000)
 
 
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior)
ซี่
9,000
ฟันกรามน้อย (premolar)
ซี่
12,000
ฟันกราม (molar)
ซี่
15,000
 
 
ค่าถอนฟันและผ่าฟันคุด
ค่าถอนฟัน
ซี่
1,000 - 1,500
ค่าถอนฟัน : แบบซับซ้อน
ซี่
2,000 - 2,500
 
ค่าทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน
1-4 ซี่แรก
ชิ้น
5,000 - 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก
ชิ้น
13,000 - 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) เพิ่มฟันซี่ละ
-
500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)
ชิ้น
20,000-25,000
 
 
ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบโลหะ
-
60,000 - 70,000
การจัดฟันแบบจัดฟันแบบเซรามิกสีเหมือนฟัน
-
70,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Self-Ligating Braces - Damon /3M Gemini
-
80,000 - 90,000
การจัดฟันเครื่องมือ Clear Self-Ligating Braces - Damon Clear/ 3M Clarity SL
-
90,000 - 95,000
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces)
-
195,000
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign i7
-
75,000
( ราคาพิเศษ จาก 120,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite(Invisalign Diamond Provider)*
-
130,000
(ราคาพิเศษ จาก 150,000)
การจัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign *
(Invisalign Diamond Provider)
-
150,000 - 180,000
( ราคาพิเศษ จาก 200,000)
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)
ชิ้น
3,000
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
ชิ้น
5,000
     
 
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
รากฟันเทียมไททาเนียม
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม Replace Select Implant (Nobel Biocare)
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม AstraTech
ซี่
85,000
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann SLActive)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 95,000)
รากฟันเทียมRoxolid (Advace Titanium & Zirconia Implant System)
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLA)
ซี่
85,000
(ราคาพิเศษจาก 100,000)
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม ITI Implant (Straumann Roxolid SLActive Implants)
ซี่
90,000
(ราคาพิเศษจาก 110,000)
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก
ซี่
     

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไข การรับประกัน

* ราคานี้มีผลถึง 30 กันยายน 2559

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

ทันตแพทย์ผู้ตรวจจะแนะนำเกี่ยวกับแผนการรักษาและค่าใช้จ่ายโดยประมาณก่อนการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถพิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

 

การชำระค่าบริการ

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Accepted Credit Cards, Bangkok Dentist