การจัดฟันแบบโลหะธรรมดาและแบบสีเหมือนฟัน โดยหมอจัดฟัน

ศูนย์ทันตกรรม BIDC พร้อมให้บริการตรวจรักษาและสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี
โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

การจัดฟันแบบโลหะติดแน่น

 • ปัจจุบันหมอจัดฟันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันให้มีขนาดเล็กลงและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการนำวัสดุต่างๆเช่น นิกเกิล ไททาเนียม และเซรามิก เป็นต้น ในการผลิตวัสดุที่ใช้ติดยึดบนฟัน และลวดที่ใช้ในการจัดฟัน

 

การเลือกเปลี่ยนสียางที่ติดบนโลหะ
ปัจจุบันผู้เข้ารับการ จัดฟัน สามารถสนุกกับการเลือกสีของยางที่ใช้ในการจัดฟันได้ ซึ่งหมอจัดฟันจะมีให้เลือกหลากหลายสี ตามแต่ความต้องการและบุคลิกของแต่ละบุคคล
การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
การ จัดฟัน ประเภทนี้จะใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟันแทนการใช้โลหะ ซึ่งช่วยลดความสะดุดตาในการจัดฟัน หรือสังเกตุเห็นได้ยาก
 

 

ข้อดีของการจัดฟันระบบ Damon

เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิก มารวมกันโดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันแบบDamon เป็นการจัดฟันที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Self ligating brackets เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานของเครื่องมือขณะที่ใช้เคลื่อนฟัน ทำให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพของลวดชนิด Hi-tech light-force archwires ที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว เพียงใช้แรงเบาๆ ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทั้งกับหมอจัดฟันและคนไข้ที่ทดลองใช้

 • Extraordinary results / ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย
 • Faster treatment การรักษาที่ให้ผลเร็วกว่า
 • Fewer appointments พบทันตแพทย์น้อยครั้งลง
 • Greater patient comfort อาการระคายเคืองที่ช่องปากลดลง คนไข้รู้สึกสบายมากขึ้น
 • Less need for extractions and surgery ลดความจำเป็นของการผ่าตัดหรือการถอนฟันลง
 • Freedom from RPEs, headgear and other appliancesไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเสริมชนิดอื่นๆ


เสียงตอนรับจากผู้ที่ จัดฟันแบบใส invisalign
ทันตแพทย์ จัดฟันแบบ อินวิซาไลน์ ที่ BIDC

  ประสบการ์ณตรงจากผู้จัดฟันใส

  ประสบการ์ณตรงจากผู้จัดฟันใส invisalign

 

ระบบที่สมบูรณ์สำหรับความแตกต่างของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่
โดย หมอจัดฟัน

การจัดฟันแบบDamon เป็นมากกว่าการจัดฟันธรรมดา ระบบการจัดฟันแบบDamon นี้เป็นการผสมผสาน ระหว่าง self-ligating brackets, hi-tech archwires และระบบการรักษาที่ช่วยให้คนไข้ระคายเคืองน้อยลง ความแข็งแรงและยืดหยุ่น ของ Damon 3MX ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า สามารถช่วยให้ผลของการจัดฟันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ระยะการพบหมอจัดฟันน้อยลง และสร้างความสะดวกสบายให้กับคนไข้มากขึ้น เพราะการระคายเคืองปากที่ลดลง

 

ความสวยงามที่เหนือกว่ากับผลการรักษาที่รวดเร็ว

The Damon3 bracket นี้เป็นการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพของการจัดฟันที่ให้ความสวยงามที่คนไข้พึงพอใจ และได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผลของการจัดฟันนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว กับการทำงานของเทคโนโลยี self-ligating Bracket จะช่วยให้คนไข้เจ็บน้อยลงเนื่องจากแรงต้านทาน และแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการจัดฟันลดน้อยลง หมอจัดฟันจึงสามารถใช้แรงที่น้อยลงเคลื่อนฟัน ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการจัดฟันให้ผลดียิ่งขึ้นและลดจำนวนครั้งที่มาพบหมอจัดฟันระหว่างการรักษาลงด้วย

 

ขั้นตอนการจัดฟัน โดย หมอจัดฟัน

 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค
  - การจดบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงการถ่ายเอ๊กซเรย์
  - การวางแผนการรักษา
  - การพิมพ์ปากเพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดฟัน
 2. ขั้นตอนการติดเครื่องมือ
  - หมอจัดฟันจะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา
 3. การตรวจสภาพฟันและการปรับเครื่องมือรายเดือน
 4. ขั้นตอนการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากที่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันเพื่อป้องกันการล้มหรือการเกของฟัน

การดูแลรักษาความสะอาดฟันและช่องปากอย่างถูกวิธี และการพบหมอจัดฟันตามนัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอจัดฟันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดฟันอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้การจัดฟันสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีปัญหา โรคเหงือก การพบทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตลอดเวลาการจัดฟันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง

เมื่อได้รับการติดเคริ่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในช่วงวันแรกๆ จนกว่าร่างกายจะชินกับเครื่องมือจัดฟันที่สวมใส่ ซึ่งสำหรับอาการปวด สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

 

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน - หมอจัดฟัน

 1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
 2. ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้
 3. การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ
 4. ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้

 

ทันตแพทย์จัดฟัน

หมอจัดฟัน ผศ.ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, The university of Queenland, Australia
 • อดีตอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจัดฟัน ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • ปริญญาโท ทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจัดฟัน ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่ ประเทศไต้หวัน
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยลอนดอน

หมอจัดฟัน ดร.ทพญ. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาเอก ทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจัดฟัน ดร.ทพญ. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์ DDS., PhD.,,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Minnesota University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • ปริญญาเอก, Minnesota University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอจัดฟัน ทพญ จีระวดี นาคดี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอจัดฟัน ทพญ ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์ DDS ., Cert.,,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมการบดเคี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

หมอจัดฟัน ทพญ พงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS ., Cert.,,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค