การจัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ

การ จัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ

การ จัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ ( STb Lingual braces ) เป็นการ จัดฟัน แบบติดแน่นด้านหลังของฟันจึงเป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก และจำเป็นต้องทำการรักษาโดย หมอจัดฟันผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษ และแผนการรักษาที่ซับซ้อนและมีความยากกว่าการ จัดฟันแบบธรรมดา การ จัดฟัน ประเภทนี้มีประสิทธิภาพการรักษาสูง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติแต่ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือ จัดฟัน

เครื่องมือ จัดฟันแบบติดแน่น โดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน (โลหะ หรือ เซรามิก) และลวด ซึ่งการ จัดฟัน โดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า ขณะที่การ จัดฟันด้านใน จะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน

การ จัดฟันด้านใน จะมีความซับซ้อนกว่าการ จัดฟัน แบบทั่วไปเนื่องจาก
ผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาด
และความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการ จัดฟันด้านใน จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
ที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ

คุณประโยชน์ของการ จัดฟันด้านใน

 • การจัดฟันด้านใน เป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก
 • การจัดฟันด้านใน สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดฟันด้านใน แบบ STb Light Lingual system มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย
 • การจัดฟันด้านใน ไม่ก่อให้เกิดรอยสีขาวบนตัวฟันด้านนอกซึ่งง่ายต่อการสังเกตุ
 • การจัดฟันด้านใน ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการจัดฟันแบบถอดได้
 • การจัดฟันด้านใน เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น เครื่องมือจัดฟันจะติดอยู่บนฟันด้านใน จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ป่วยในการใส่เครื่องมือ
 • การจัดฟันด้านในราคาไม่สูงเท่าการจัดฟันแบบอินวิสซาไลน์

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ จัดฟันด้านใน (STb light lingual Braces)

ก่อนเข้ารับการจัดฟันด้านใน
ระหว่างการรักษาด้วยการจัดฟันด้านใน
หลังการรักษาการจัดฟันด้านใน

ขั้นตอนการรักษาด้วยการ จัดฟันด้านใน

 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาการ จัดฟันด้านใน
  • การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ เอ็กซเรย์ ฟันทั้งปาก และกระโหลกศีรษะด้านข้าง
  • การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
  • การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์ จัดฟันด้านใน
 2. ขั้นตอนการติดเครื่องมือ จัดฟันด้านใน
 3. ขั้นตอนการถอนฟัน ในกรณีที่จำเป็น
 4. การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์ จัดฟัน และทำการเคลื่อนฟันตามแผนการรักษา
 5. การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน
 6. การตรวจผลการรักษาทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 7. คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการ จัดฟันด้านใน

 8. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว เช่น ของกรอบ กระดูก เป็นต้น
 9. ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้า และความรำคาญในการ ดัดฟัน ได้
 10. การฝึกการอ่านออกเสียงเพื่อให้การพูดเป็นปกติเร็วที่สุด
 11. การดูแลรักษาสุขภาพปาก และฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ เช่น การแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร การใช้นำ้ยาป้วนปาก การขูดหินปูนและ ขัดฟัน ด้วย ฟูลออไรด์ทุก 6 เดือน ขณะ ดัดฟัน
 12. ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้
 13. กลับไปพบหมอ จัดฟัน จัดฟันในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ามีความผิดปกติกับเครื่องมือ จัดฟัน หรือไม่

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันด้านใน ที่ BIDC