ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของเด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทันตกรรมป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ

ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย:

 • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
 • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การทำความสะอาดและขัดฟัน
 • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน (Space maintainer) และเครื่องมือขยายช่องว่าง (Space regainer)
 • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

กรุณาติดต่อเพื่อนัดพบทันตแพทย์เฉพาะทางล่วงหน้า ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 02-692-4433

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

 • คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กจาก GUM