โรงพยาบาลฟันโรงพยาบาลฟัน

 

BIDC สาขาสยามสแควร์ ( Bangkok Dental Group ) ย้ายคลินิกไปอยู่ตรงข้าม มาบุญครอง ถนนพญาไท