ความสำเร็จ และรางวัลที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับ

 

ทำไมถึงต้องเลือกรับบริการทันตกรรมที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตราฐาน JCI accredited จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เราให้การรักษาทันตกรรม แบบองค์รวม และโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง แต่ละสาขาวิชา ศุนย์ทันตกรรม BIDC ยังเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง และทันสมัย ด้วยราคาค่ารักษาระดับมาตราฐานสำหรับคนไข้ เรายังให้ความสำคัญกับการทำปลอดเชื้อเครื่องมือทันตกรรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถืงสถานที่ให้การรักษาทันตกรรมที่สะอาด สะดวกสบาย

การให้บริการทันตกรรมแบบองค์รวม ครบวงจร

ศูนย์ทันตกรรม รากฟันเทียม, รากเทียม

คลินิกทันตกรรม BIDC เป็นศูนย์กลางของการรักษารากฟันเทียม ระบบ Straumann, Astra Tech ซึ่งได้รับการ ยอมรับจาก ADA ในเรื่องชื่อเสียงและคุณภาพที่มีมายาวนาน เรามีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งมีประสบการณ์การปลูกรากฟันเทียมรวม มากว่า 4,000 รากฟันเทียม นอกเหนือจากนั้นเรายังเป็นศูนย์การอบรมทันตแพทย์ทางรากฟันเทียมอีกด้วย

การบูรณะฟัน การใส่ฟันปลอม ครอบฟัน

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ให้บริการทางด้านการบูรณะฟัน/อุดฟัน ทุกรูปแบบ เช่น การอุดฟันแบบสีเหมือนฟัน การทำครอบฟันเซรามิก สะพานฟันเซรามิก รากฟันเทียม การรักษาโรคเหงือก ทันตกรรมรักษารากฟัน ทันตกรรมตกแต่ง เลเซอร์ทางทันตกรรม

การ ฟอกสีฟัน ด้วย Britesmile, Zoom Advance

ที่ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีเครื่องเลเซอร์ 3 เครื่อง เพื่อใช้ใน การฟอกสีฟัน คุณสามารถมีฟันที่ขาวขึ้นได้และยิ้มอย่างมั่นใจ ภายใน 1ชั่วโมง โดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการใช้เลเซอร์ฟอกสีฟันศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการแต่งตั้งให้จากสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ

ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน ดัดฟัน

การ จัดฟัน แบบใสไม่ติดเครื่องมือ (การ จัดฟัน Invisalign) เป็นวิธีการ จัดฟันโดยการใส่เครื่องมือ จัดฟันแบบถอดได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น พลาสติกใส บางๆ ผู้ป่วยสามารถถอดออกได้ด้วยตัวเอง เมื่อทานอาหารหรือ แปรงฟัน

ศุนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น Platinum invisalign center ทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง Invisalign certified orthodontist ซึ่งการจัดฟันประเภทนี้ ไม่สามารถสังเกตเห็นเครื่องมือดัดฟันได้

 

บริการทันตกรรมของเรา

ทีมทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทีม ทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง ของเรา ต่างมีประสบการณ์ และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ของประเทศ และมากกว่าร้อยละ 60 ของทีมทันตแพทยเฉพาะทางสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น

การบริการทาง ทันตกรรม ครบทุกสาขา

คลินิกทันตกรรม BIDC ให้บริการงานด้านทันตกรรมทุกประเภท ได้แก่ อุดฟัน, ขูดหินปูน, รักษารากฟัน, ฟอกสีฟัน, ทันตกรรมรากฟันเทียม, ครอบฟัน, สะพานฟัน, เคลือบฟันเซรามิก(veneers), inlays, onlays, จัดฟัน, จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน, จัดฟัน แบบไม่เห็นเครื่องมือ(จัดฟัน ด้านใน), invisalign, ฟันปลอม, ศัลยกรรมช่องปาก และ ทันตกรรมทั่วไป

 

มาตรฐานการทำความสะอาดเครื่องมือ ระดับสากล

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มี มาตรฐานการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ เครื่องมือทันตกรรมทุกชิ้น เราใช้ ระบบมาตรฐานสากล กระบวนการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อเป็นกระบวนการที่ เราให้ความสำคัญสูงสุด กระบวนการหนึ่ง ซึ่งเราระบุไว้ในขั้นตอน การควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการได้รับ การรับรองมาตราฐาน ISO 9001: 2008และการรับรองมาตราฐาน JCI USA 

ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจรขนาดใหญ่

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC) เป็น คลินิกทันตกรรม ที่มีขนาดใหญ่ และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตัวอาคารมีขนาดสูง 7 ชั้น บนพื้นที่ 4800 ตรม. ภายในมีห้องทันตกรรม 26 ห้อง และมีทีม ทันตแพทย์ ทันตแพทย์เฉพาะทางกว่า 70 ท่าน มีเครื่องเอกซ์เรยดิจิทัล อันทันสมัย และ มีห้อง Lab ทันตกรรม ภายในคลินิกทันตกรรมแห่งนี้ ห้อง Lab ทันตกรรม จะช่วยให้งานทันตกรรมตกแต่ง และทันตกรรมรากเทียม ของศุนย์ทันตกรรมของเรามีคุณภาพสูง 

วีดีทัศน์จากคนไข้จริง

การจัดฟันแบบใส Invisalign โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่ BIDC

“ทพญ.ยิ่งมณี เจิมธเนศ ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟันแบบใส

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดฟันแบบใสหรือแบ­บ Invisalign กลุ่มคนไข้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริหาร ดารา นักร้อง PR หรือ กลุ่มแอร์โฮสเตส ซึ่งเป็นกลุ่มไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือ­จัดฟัน...”

 

 คำแนะนำ การฝังรากฟันเทียม ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ BIDC

“ทพ.ปรีดา พึ่งพาพงศ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเ­ทียม

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาทันตกรรมรากเที­ยม ว่าการฝังรากฟันเทียมเป็นที่นิยมในปัจจุบั­นเมื่อมีการสูญเสียฟันที่แท้จริงกอนกำหนด การฝังรากฟันเทียมเป็นการฝังรากฟันเทียมบร­ิเวณกระดูกขากรรไกรรองรับฟันเพื่อทดแทนฟัน­ธรรมชาติที่หายไป โดยมีขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังนี้

 

การเคลือบผิวฟัน การทำวีเนียร์

“ทพ.ธนวัฒน์ ฤทธิ์ขจร ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการรักษาทันตกรรม แบบซ่อม สร้าง สวย ซ่อม ในกรณีที่คนไข้ มีฟัน แตก หัก ผุ สร้างเป็นการปรับเปลี่ยนรอยยิ้มให้สวยงามม­ากขึ้น สวย ทำให้คนไข้มีความมั่นใจในรอยยิ้มมากขึ้น

วัสดุที่ใช้ในการเคลือบผิวฟันหรือการทำวีเ­นียร์ คือ คอมโพสิต และเซรามิคทั้ง 2 แบบมีลักษณะที่แตกต่างกัน วัสดุคอมโพสิต ใช้เวลาในการรักษาเร็วประมาณ 2 ชั่วโมง แต่มีลักษณะการใช้งานที่สั้นกว่า และสีจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้งาน 2-3 ปี เซรามิค ใช้เวลาในการรักษา5-7 ปี โดยต้องพบทันตแพทย์ 4 ค รั้ง แต่ลักษณะการใช้งานจะยาวกว่าแบบคอมโพสิต ใช้งานได้อย่างต่ำ 6-7 ปี”

 

 

 

 

 

 

ครอบฟัน Lava 3M ESPE ครอบฟันรุ่นใหม่ไม่มีโลหะ ไม่เห็นขอบเหงือกดำ และห้องแลปทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC มีห้อง lab ทันตกรรม ภายใน ตัวอาคาร BIDC เพื่อสนับสนุน การทำงานคุณภาพของทันตแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะงานเซรามิก ทำให้ทันตแพทย์สามารถควบคุมคุณภาพของงานแลปทันตกรรม ทุกขั้นตอน ตลอดจนให้เรามั่นใจได้ว่าเราสามารถใส่งานการบูรณะฟันให้ผู้มารับบริการได้ตรงเวลา

การรักษารากฟัน ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 
Endodontic Microscope OPMI

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ใช้ กล้องจุลทรรศน์ รุ่นล่าสุด, OPMI with Superlux 180 Xenon illumination by Carl Zeiss Surgical ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นรายละเอียด ลักษณะ รูปร่าง และ จำนวนของรากฟัน อย่างแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การวางแผนการรักษา และแสดงผลการรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ 3D Computerized Dental Implant Imaging

การวางแผนการรักษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแสดงผลการรักษาที่คาดว่าจะได้รับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการรักษา ผลการรักษาที่คาดหวังได้ตลอดจนการเปรียบเทียบแผนการรักษาแต่ละแบบเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก การรักษาโดยคนไข้ ซึ่งสำคัญมากสำหรับการรักษา
ทางทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน และ ทันตกรรมตกแต่ง

รากฟันเทียม แบบล่าสุด Roxolid™ SLA active Implants - The New DNA Implant Material

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่ไดัรับการไว้วางใจจาก บริษัท Straumann ให้ใช้รากฟันเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางบริษัท หลังจากได้รับการใช้อย่างแผ่หลายทั้งใน อเมริกา และยุโรป รากฟันชนิดนี้มีความแข็งแรงมากขึ้น ทำให้ขนาดของรากฟันเทียมมีขนาดเล็กลง ทำให้ลดความจำเป็นในการปลูกกระดูก เพื่อรองรับรากฟันเทียม

รางวัล การันตีความสำเร็จ ที่ ศูนย์ทันตกรรม ได้รับ

รางวัล Thailand Prime Minister's Export Award (Hospitals/Clinics) รางวัล Baipo Business Award (Quality, Customer Focus, Branding) การได้รับรองมาตราฐาน ISO , การได้รับรองมาตราฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกา รางวัล Thailand Trust Mask

เครื่อง 3D CT Scan 
ช่วยในการวินิจฉัยปริมาณกระดูกรองรับ
รากฟันเทียม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นคลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเครื่อง Promax 3D CT digital imaging ซึ่งเป็นเครื่องตรวจปริมาณกระดูก และแสดงโครงสร้างที่สำคัญของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าสำหรับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากฟันเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ เพื่อผลการรักษาที่ดีและปลอดภัยที่สุด

 
เครื่องเอ็กซเรย์ Digital ที่ทันสมัย Planmeca Promax Digital Panoramic, Cephalometric and Tomographic X-rays Machine

ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นคลินิกแห่งแรกที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ของ Planmeca, The Promax digitial x-rays machine, ซึ่งเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากในสหรัฐ และยุโรป เนื่องจากเครื่องชนิดนี้ มี laser bean ถึง 3ชุด ที่จะใช้ในการถ่าย เอ็กซเรย์ของแต่ละครั้ง ทำให้ได้ภาพรังสีที่ชัดเจนกว่าเครื่องอื่นๆ

วีนียร์ รุ่นบางที่สุด Lumineers by Cerinate

Lumineers เป็นระบบการเคลือบผิวฟันเพื่อแก้ไขสีฟัน รูปร่างฟัน การซ้อนเกของฟัน รุ่นที่มีความบางที่สุด ที่ 0.3 mm ซึ่งในบางกรณีทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องกรอผิวหน้าฟันออกเลย เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝังรากเทียมพร้อมใส่ฟันทันที
Immediate Function All-on-4 / All-on-6 Implants

การฝังรากเทียมในผู้ป่วยที่สูญเสียฟัน และกระดูกรองรับฟันไปเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียม 4 ถึง 6 ตัวในแต่ละขากรรไกรเพื่อรองรับแผงฟันปลอมแบบติดแน่น หรือรองรับสะพานฟันโดยผู้ป่วยจะมีฟันเพื่อการบดเคี้ยว และความสวยงามภายใน 1 สัปดาห์