ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

 • การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม
 • ครอบฟัน
 • สะพานฟัน
 • ฟันปลอมแบบถอดได้
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือวัสดุอะมัลกัม

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

ประโยชน์ของ ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปมีดังนี้

 1. ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 2. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
 3. ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก นื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง
 4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 6. อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 7. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

ประเภทของการ บูรณะฟัน และการ ทดแทนฟัน ที่สูญเสียไป

การปลูก รากฟันเทียม ไททาเนียม

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสียไปด้วยการฝังวัสดุไททาเนียมขนาดเล็กลงบนกระดูกรองรับฟันแล้วจึงทำการติดยึดครอบฟันบนรากฟันเทียมนั้น เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสีย

สะพานฟัน

การทำสะพานฟัน เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ครอบฟัน

ครอบฟันมีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงาม ใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม

ฟันปลอม

แผงฟันปลอม เป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้ด้วยพลาสติก และโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ

อุดฟัน

การอุดฟัน เป็นหนึ่งในการบูรณะฟันที่นิยมทำกันทั่วไป โดยสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ทอง เงิน อมัลกัม หรือวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ได้ในการอุดฟัน